01/06/2019

SMART City Infra | Monitoren Weer / Waterstanden/ Vocht 

Door toenemende klimaatverandering, bodemdaling en verdergaande verstedelijking is er een steeds grotere kans op wateroverlast. Bij hevige regenbuien kan het water in  overbelaste rioleringen niet meer voldoende wegstromen. Diverse innovaties en oplossingen voor goede water afvoertechnieken worden inmiddels getest.  In dit project is door de klant gevraagd om op twee plekken de relatieve vocht concentraties onder het wegdek te monitoren. De twee locaties zijn bestraat maar elk met een ander type voegzand.  ConnectedSpots heeft weerstations en sensoren geplaatst om de noodzakelijke data te vergaren en centraal beschikbaar te stellen. Na langdurige metingen is de verwachting dat uit de resultaten nuttige conclusies kunnen worden getrokken. 

 

 

Meer Informatie  |  Neem Contact op